HEA TEADA
  Vabad töökohad
  Millal korstent pühkida
  Kas korstnapühkijal on oma redel
  Kutsetunnistus
  Liba-korstnapühkija
  Mida tellimisel tähele panna
  Korstnapühkimise akt
  Redelid, paigutus, nõuded
  Võlglased
  Ettevõtjad mujal eestimaal
  Kuidas õieti kütta
  Tööriistad
  IMURID

 

 

 

 

 

 

   
 
Redelid, paigutus, nõuded
Prindi
 
 

 

Redelid peavad igal hoonel, millel on kasutatav korsten, olemas olema!

Korstnapühkijal ei ole kaasas "oma redelit!"

 Redel kuulub maja juurde, nagu pööningule pääs, pööningu võti, katus, korsten, katuseluuk, käigutee katusel. 

Kuna seadus ütleb, et korstnaid peab puhastama ja selleks on loomulikult vaja ka ligipääsu korstendele. Nõnda siis kuulub hoone valdaja murede hulka ka katusele-korstnale ligipääsu võimaldamine.

 Väljavõte Eesti standardist, EVS 812 

Kui korsten ulatub harjapoolsest küljest rohkem kui 1 m. üle katuse, peab korstna otsa pääsemiseks olema paigaldatud statsionaarne korstnaredel või korstnamüüritisse müüritud astmerauad, mille viimase astme kaugus korstna tipust ei tohi olla üle 0,4 m.
 
Katusele, kaldega üle 20 o ja katusele, millel ei ole võimalik ohutult liikuda, peab olema kinnitatud statsionaarne katuseredel, mis tagab korstnale juurdepääsu.
 
Statsionaarse katuseredeli ülemine ots peab ulatuma korstna küljeni või statsionaarse korstnaredelini. Redeli alumine ots peab ulatuma räästani või olema 1 m katuseluugist või -aknast allpool.
 
 

"Tallinna Korstnapühkijad"  Tel. 6 417 700  gsm: 56 55 015 
 
 
Web disain