HEA TEADA
  Vabad töökohad
  Millal korstent pühkida
  Kas korstnapühkijal on oma redel
  Kutsetunnistus
  Liba-korstnapühkija
  Mida tellimisel tähele panna
  Korstnapühkimise akt
  Redelid, paigutus, nõuded
  Võlglased
  Ettevõtjad mujal eestimaal
  Kuidas õieti kütta
  Tööriistad
  IMURID

 

 

 

 

 

 

   
 
Mida tellimisel tähele panna
Prindi
 
 

Kui Te olete korstnapühkija tellinud siis olete nõustunud ka järgmiste tingimustega:

  1. Olge kokkulepitud ajal palun kohal!
  2. Veenduge, et korstnapühkijal oleks võimalik ligipääseda kõikidele küttesüsteemi osadele. Korstnale, küttekolletele ja korstnajalale keldris. (vahel võib asuda ka esimesel korrusel)
  3. Erilist tähelepanu pöörake palun redelite ja käiguteede olemasolule ning töökindlusele katusel. Korstnapühkijal ei ole igale majale sobivat redelit!
  4. Samuti pööningu või keldri võtmete olemasolule kohapeal.
  5. Kui Teil on lemmikloomad, -majavalvurid, siis palun panna nad ketti või sulgeda eraldi ruumi, et nad ei häiriks korstnapühkija tööd. 
  6. Tahm on lendlev ja määriv! Eemaldage palun eelnevalt küttekollete lähedusest kallid tehnikariistad ja jääkarunahad. Või vähemalt katke kinni! Korstnapühkija ei puhasta eluruume vaid korstnaid!
  7. Korstna pühkimisel katuselt peavad kõik siibrid, klapid, luugid, ventilatsioonirestid ja tuulutusavad hoones olema suletud!
  8. Pange valmis anum, kuhu korstnapühkija saaks Teie lõõridest väljavõetud tahma panna!
  9. Kui Teie majas elab naabreid, siis palun teavitage neid nendest 8-st punktist. Iseäranis punktidest 6 ja 7 !!

"Tallinna Korstnapühkijad"  Tel. 6 417 700  gsm: 56 55 015 
 
 
Kodulehe loomine