Millal korstent pühkida

Korstnapühkija puhastab korstnalõõre olenemata kuust või aastaajast. Katusel tehtavad tööd on parem teha sooja ning kuiva ilmaga.


Korstnapühkija tuleb kutsuda,  

kohe kui märkate, et tõmme küttekoldes hakkab vaibuma! See on märk sellest, lõõrid on seest tahmased. Kui mingi koht lõõristikus hakkab ummistuma, siis hakkavad sellele eelnevad lõõrid samuti kinni jääma ja nii edasi. Kuni ahjulõõrid on täielikult tahmast umbes.

Korstnapühkija tuleb kutsuda,  

kui küttekolle hakkab suitsu sisse ajama! Suits määrib laed ja seinad. Vingugaas on sissehingamisel eluohtlik! 


Kasutusel olevat kütteseadet ning nende korstna suitsu- ja ventilatsioonilõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub määrab puhatamissageduse korstnapühkija. Puhastamissagedus peab välistama kontrollimatu tahmapõlengu ohu.


Üksikelamus, suvilas ja taluhoones võib küttesüsteemi enda tarbeks puhastada, välja arvatud tahma põletamine suitsulõõrides, ka korstnapühkija kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemide puhastamise nõudeid. Kuid vähemalt üks kord viie aasta jooksul peab küttesüsteemi puhastama kutseline korstnapühkija, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra kohta korstnapühkimise akti.


Muudel juhtudel korralise hoolduse käigus. Ehk siis...

aastaringselt köetavad seadmed vähemalt 2 korda aastas. Hooajaliselt köetavad seadmed vähemalt kord aastas.

 

Telli korstnapühkija!