Kutsetunnistus


Korstnapühkija pädevust ja juriidilist õigust teenuse pakkumiseks.
Saab kontrollida kutsekoja lehel:

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused