HEA TEADA
  Vabad töökohad
  Millal korstent pühkida
  Kas korstnapühkijal on oma redel
  Kutsetunnistus
  Liba-korstnapühkija
  Mida tellimisel tähele panna
  Korstnapühkimise akt
  Redelid, paigutus, nõuded
  Võlglased
  Ettevõtjad mujal eestimaal
  Kuidas õieti kütta
  Tööriistad
  IMURID

 

 

 

 

 

 

   
 
Korstnapühkimise akt
Prindi
 
 

Korstnapühkija peab igal juhul töö tellijale andma korstnapühkimise akt’i, kus on ära näidatud:

  

 1. Kes töö tegi.

 2. Kus töö tegi.

 3. Missuguse töö tegi.

 

 Akt on kinnituseks ka kindlustusele ja muudele instantsidele selle kohta, et kütteseadmed on hooldatud.

 Vigade või puuduste avastamisel koostab korstnapühkija kirjaliku ettepaneku nende kõrvaldamiseks, millest ühe poole annab töö tellijale ja teise kohalikule päästeasutusele.

 
Alus: Siseministri 30. augusti 2010. a määrus nr 41

 KÜTTESÜSTEEMI PUHASTAMISE NÕUDED

"Tallinna Korstnapühkijad"  Tel. 6 417 700  gsm: 56 55 015 
 
 
Web disain