HEA TEADA
  Vabad töökohad
  Dispetšer
  Korstnapühkija
  Millal korstent pühkida
  Kas korstnapühkijal on oma redel
  Kutsetunnistus
  Liba-korstnapühkija
  Mida tellimisel tähele panna
  Korstnapühkimise akt
  Redelid, paigutus, nõuded
  Võlglased
  Ettevõtjad mujal eestimaal
  Kuidas õieti kütta
  Tööriistad
  IMURID

 

 

 

 

 

 

   
 
Korstnapühkija
Prindi
 
 

 

Korstnapühkija õpilaseks olemine, eeldab õpihimu ja pidevat enesetäiendamist. Õpilase perjood on ülevaade ja tutvustus korstnapühkija huvitavast ja seiklusrikkast elust. Sobib ka neile, kes ei ole kunagi selle tööga kokku puutunud või omavad juba väheseid kogemusi. Õppeperioodil omandate korstnapühkimise paradigmad, saate oskused ja enesekindluse saada hakkama nii korstnapühkijate kollektiivis kui ka iseseisvas töös.

 

Tööpiirkond on Tallinn ja Harjumaa.

Töötamiseks vajaliku varustuse -töövahendid, tööriided, õppematerjalid, tööobjektid, auto, pesemis ja riietusruum on ettevõtte poolt.

Peale õppeperjoodi läbimist, suunatakse õpilane kutseeksamile kus talle omistatakse iseseisvalt töötamise õigus.

Õpilaseks olemise aja pikkuse määrab korstnapühkija meister.

Meistriks on rahvusvahelist meistridiplomit omav, suurte erialaste kogemustega korstnapühkija Raulis Romanovski (tööstaaz alates aastast 1992)

 

Kandidaadilt ootame: 

  • Head suhtlemisoskust vähemalt eesti ja vene keeles. (eesti keel kõnes ja kirjas, vene keel suhtlustasandil)
  • Vähemalt põhihariduse omamist.
  • Töötamist nii sise- kui välistingimustes ja kõrgustes.
  • Head pingetaluvust, füüsiliselt pead olema terve ja hea koordinatsiooniga, otsustus-, vastutus- ja koostöövõimeline ning kohusetundlik.
  • B – kat. autojuhiluba

Õppeperjoodil tuleb: 

  • Täita täpselt ja kõrvalekaldumatult korstnapühkija meistri juhiseid.
  • Järgida korstnapühkija kutse-eetikat, esteetikat ja kandma ettenähtud korstnapühkija riietust.
  • Hoida ja säilitada kliendi e. töö tellija materiaalseid väärtusi.
  • Hoida tööde teostamisel teatavaks saanud ärisaladust ja teiste inimeste eraisikulisi isikuandmeid ning muud juurdepääsupiirangutega informatsiooni.

Kui on huvi asja vastu, saada palun CV eletroonilise posti teel.

"Tallinna Korstnapühkijad"  Tel. 6 417 700  gsm: 56 55 015 
 
 
Kvaliteetne kodulehekülg