Tallinna Korstnapühkijad
Konvent Tallinna Korstnapühkijad on ettevõte, mis koondab enda alla aastakümnete pikkuste
kogemustega, 
kvalifitseerituid ja professionaalseid meistreid. 

Kõik meie ettevõtte töötajad omavad eriväljaõpet ning korstnapühkija kutsetunnistust.

Meie ettevõtte tegevusalaks on korstnate, kütteseadmete, gaasi- ja ventilatsioonilõõride
puhastamine. Tegutseme Tallinnas ja Harjumaal.
______________________________________________________________

Korstnapühkija puhastab korstnalõõre olenemata kuust või aastaajast.  Kui ilmataat vähegi lubab ja alati kui saab oma kallitele klientidele nõu ning jõuga abiks olla.

Korsten puhtaks ja kõike paremat!

Korstnapühkija